• English
  • Swedish
Traditionella och innovativa byggsystem

Montering av timmerhus

Hem Tjänster Montering av timmerhus

Det finns 3 tillgängliga monteringssätt – se nedan.

1. Full monteringshjälp från företaget

Om du beställer monteringshjälp, omfattas leveransen inklusive monteringen av 10 års garanti.

Våra timmerhus monteras av 4-5 snickare som har nödvändiga verktyg med sig. Utöver det skickar Dreamhouse alltid med en arbetsledare för hela byggprocessen. 

Även om full montering ingår i din beställning finns det ett antal saker du själv som kund måste organisera och bekosta.

Monteringsschema är alltid presenterad innan arbetet påbörjas (se nedan).

Assembling schedule

2. Arbetsledning

Vi rekommenderar starkt att timmerhus skall monteras av proffs. Därför erbjuder vi antingen full montering eller någon av våra arbetsledare. Våra arbetsledare är helt införstådda med innehållet i leveransen och våra byggsystem. Därför blir monteringen med dina anställda tillsammans med en av våra arbetsledare snabbare och mer effektiv.

3. Montera själv

Om du anser dig tillräckligt kunnig kan du utföra monteringen i egen regi. Med vår monteringsanvisning som skickas med våra leveranser är det tämligen enkelt.